Veiklos sritys

ADVOC LT teikia plataus spektro teisines paslaugas įvairiose srityse. Daugiausiai patirties ADVOC LT turi sukaupusi civilinės ir komercinės teisės srityje, spręsdama sudėtingus konfliktinius klausimus, susijusius su įmonių veikla, dalyvaudama ginčuose, kylančiuose iš bankroto ar restruktūrizavimo teisinių santykių, taip pat padėdama savo Klientams spręsti nekilnojamojo turto ir statybos teisės problemas.

Temide

Be aukščiau minėtų sričių, ADVOC LT turi reikiamą kompetenciją atstovauti Klientus administracinėse, baudžiamosiose, viešųjų pirkimų, mokesčių teisės bylose.

ADVOC LT teikia teisines paslaugas įmonėms ir jų grupėms, todėl gali profesionaliai atstovauti savo Klientų interesus įmonių teisės srityje, patarti įmonių steigimo, pertvarkymo, susijungimo ar įsigijimo klausimais. ADVOC LT verslo klientus konsultuoja mokesčių optimizavimo srityje, padeda steigiant įmones užsienyje, tarpininkauja atidarant sąskaitas užsienio bankuose, konsultuoja verslo saugumo klausimais.

ADVOC LT turi nuolatinių Klientų, kuriems padeda verslo organizavimo Lietuvoje klausimais, užtikrina jiems virtualaus biuro, buhalterines, įmonių veiklos administravimo paslaugas, padeda savo Klientams leidimų užsieniečiams gyventi Lietuvoje išdavimo srityje.

Taip pat ADVOC LT teikia teisines paslaugas privatiems asmenims šeimos turto saugumo, paveldėjimo srityse, konsultuoja, atstovauja Klientus teismuose ir vykdo turto patikėtinių veiklą.